VAD ÄR LIVSSTEGEN?

Livsstegen är ett program för inre hälsa utvecklat av prästen och författaren Olle Carlsson. Programmet inspirerat av Bibeln, Anonyma Alkoholister, KBT, behandlingsvärlden och Katarina församling på Söder i Stockholm.

Livsstegen har utvecklats under Carlssons drygt 40-åriga gärning som präst i Svenska kyrkan och som etisk rådgivare och platschef på behandlingshem. Men också i mötet med tusentals sekulariserade och andligt sökande människor i svenska kyrkans mest välbesökta församling, där han ledde verksamheten som präst i 15 år och kyrkoherde (chef) fram till 2019.

Boken Livsstegen – 12 steg till inre hälsa är utgiven på Bonnier Fakta 2015 och skriven av Olle Carlsson tillsammans med livskamraten Fotiní Carlsson, journalist och metodutvecklare av Livsstegen. De senaste åren har makarna utbildat i Livsstegen över hela norden.

 

Alla organisationer och verksamhet som startar upp grupper i Livsstegen är utbildade och registrerade för att garantera kvalitet.  Sedan vårterminen 2020 har Livsstegen också ett nära samarbete med Kontempel, en ideell förening som startats av bland andra Olle Carlsson, som syftar till att skapa rum och mötesplatser för vår tids existentiella behov.

 

VILL DU STARTA OCH LEDA GRUPPER I LIVSSTEGEN?

Ledarkurserna hålls hos oss eller på plats hos er och är resa i personlig och existentiell utveckling för varje deltagare. Under kursen får alla fördjupa sig i Livsstegens tolv steg tillsammans – från Maktlöshet till Medkänsla. Alla som vill får även prova på att ”dela” (en personlig och jämlik samtalsform utifrån några förhållningsregler) kring stegen. Ledarkursen är en unik form av teambuilding för ett arbetslag, oavsett om man vill starta upp en grupp efteråt eller inte. Livsstegen tillhandahåller för närvarande följande ledarutbildningar:

 

Grundkurs (2,5 dagar)

Inga särskilda förkunskaper krävs och kursen riktar sig särskilt till anställda och frivilliga i församlingar men också till andra organisationer och yrkesgrupper. Här förmedlas Livsstegens speciella koncept samt våra teoretiska och praktiska erfarenheter av att starta, leda och utveckla verksamheten under ca 20 år. Vi gör dessutom en egen inre resa utifrån Livsstegens existentiella teman. Minsta antal deltagare 8 pers. Kostnad/person: 8-12 pers 2900 kr, 13-35 pers 2400 kr, 35-50 pers 1900 kr (+ moms, resa och boende för ledare. 

Fortsättningskurs (1,5 dagar)

Riktar sig till er som redan kan grunderna väl och har gått Livsstegens program eller utbildningen tidigare. Vi handleder i och fördjupar oss i Livsberättelsen, de teoretiska och praktiska erfarenheterna av att leda Livsstegen, utmaningar och möjligheter med att fortsätta leda Livsstegen. Minsta antal deltagare 8 pers. Kostnad/person: 1900 kr (+moms, resa och boende för ledare).

I kurserna ingår: Ledar- och kommunikationsmaterial för att kunna starta upp verksamheten ingår kostnadsfritt. Samtliga deltagare registreras som utbildade ledare och får även hjälp med handledning och spridning av verksamheten via våra kanaler. (Vid fler än tolv deltagare kan Olle Carlsson hålla gudstjänst samt en öppen föreläsning i samband med utbildningen, kostnadsfritt). 

 

HÖSTEN 2020:

LEDARKURSER & RETREATER I STOCKHOLM/ROSLAGEN

 

LIVSSTEGENS LEDARKURS I STOCKHOLM

4-5(6) September 2020, Stockholm

Ledarkurs i Livsstegen 2,5 dagar (om man väljer att stanna på Kontempelmässan på söndagen) inklusive ledarmaterial, kommunikationspaket och behörighet att starta upp och leda grupper på ny plats samt fika. Handboken Livsstegen, måltider, resa och boende ingår ej. Pris för denna grundkurs på 2,5 dagar: 2900 kr + moms.

LIVSSTEGENS LEDARKURS & RETREAT I ROSLAGEN

17-20 september 2020, Strömsborg, Norrtälje

En ledarkurs kombinerad med retreat för dig som vill starta och leda Livsstegen 

Torsdag 17 - söndag 20 september på Strömsborgs retreatgård i Norrtälje

Pris för ledarkurs i Livsstegen (inklusive ledarmaterial, kommunikationspaket och behörighet att starta upp och leda grupper på ny plats), retreat, tre övernattningar och alla måltider: 5400 kr för del i dubbelrum (enkelrum +1000 kr).

 

LIVSSTEGENS RETREATKURS I ROSLAGEN

15-18 oktober 2020, Strömsborg, Norrtälje

En retreatkurs för dig som längtar efter att fördjupa eller förändra ditt liv

Torsdag 15 - söndag 18 oktober på Strömsborgs retreatgård i Norrtälje

Pris för fyra dagars retreat, kurs i Livsstegen, tre övernattningar och samtliga måltider: 3900 kr för del i dubbelrum (enkelrum +1000 kr).

 

LIVSSTEGENS RETREATKURS I ROSLAGEN

5-8 november 2020, Strömsborg, Norrtälje

En retreatkurs för dig som längtar efter att fördjupa eller förändra ditt liv

Torsdag 5 - söndag 8 november på Strömsborgs retreatgård i Norrtälje

Pris för fyra dagars retreatkurs i Livsstegen inklusive tre övernattningar och alla måltider: 3900 kr för del i dubbelrum (enkelrum +1000 kr).

 

KONTAKT

+46 (0)722324484 / info@livsstegen.se