top of page
evgeni-evgeniev-454219-unsplash.jpg
Livsstegen

12 STEG FÖR INRE HÄLSA

Läs mer

Livsstegen är ett rikstäckande program
för inre hälsa.

Livsstegens utbildningar har sin bas i ett självledarskaps- eller självhjälpsprogram för inre hälsa. Tolv steg för alla ”normalstörda” människor som känner att livsproblem – stora som små – har gjort att vi har gått vilse i tillvaron och hamnat i obalans på olika sätt. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, destruktiva beteenden som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför existentiella frågor. Livsstegen erbjuder grundkurser online och i hela Norden samt ledar-  och handledarkurser för den som har gått grundkursen och vill vara med och ge vidare.

Livsstegen

En Livsstegengrupp har i regel max tio deltagare och två ledare som möts 90 minuter en gång i veckan un­der tre månader. Via www.kontempel.se kan du även gå online, retreat och lära dig leda Livsstegen. 

Självhjälps-grupper

Livsstegens ledarledda självhjälpsgrupper är grunden i verksamheten. Grupperna finns över hela landet (se karta nedan) och även online och i retreatform via www.kontempel.se. Efter att du har gått Livsstegen kan du utbilda dig till ledare.

Introduktions-möte

Innan du går Livsstegen träffas vi för ett kort obligatoriskt introduktionsmöte. Därefter hjälps vi åt att avgöra om just Livsstegen är det du ska gå. (Är du t.ex. i ett allvarligt missbruk, akut sorg eller lider av svårare psykisk ohälsa så lämpar det sig inte att gå just nu).

suddiga Lights

Retreater och utbildningar

Självledarskapsgrupperna online och i hela Norden för olika målgrupper är grunden för Livsstegen som metod. Vid sidan om dessa finns även föreläsningspaket, retreatresor och utbildningar att själv starta och leda Livsstegens verksamheter.

Handbok

Livsstegens handbok Livsstegen – 12 steg till inre hälsa (Carlsson, Bonnier Fakta, 2017) finns att låna på bibliotek eller att köpa som bok, e-bok och ljudbok i bl.a. Kontempel och på webben, streamingtjänster och bokhandlar.

Livsstegen bok_3D_edited.png
"NÅGON SA ATT LIVET är det som händer medan vi är på väg dit vi ska. Men vad händer om vi går vilse? När vi tappar fotfästet, orken, självförtroendet eller hoppet?"

Ur boken Livsstegen; 12 steg till inre hälsa

av Olle och Fotiní Carlsson (Bonnier Fakta, 2017)

evgeni-evgeniev-454219-unsplash.jpg

Utvärdering
För deltagare i Livsstegen

Livsstegen karta

Var finns Livsstegen?

Kontempels retreatcenter i Stockholm håller i Livsstegens utbildningar och retreater. Se kartan över Livsstegens verksamhet i Norden.

bottom of page