top of page
evgeni-evgeniev-454219-unsplash.jpg
Livsstegen

12 STEG FÖR INRE HÄLSA

Läs mer

Livsstegen är en rikstäckande utbildning för existentiell hälsa.

Livsstegens verksamhet har sin bas i självhjälpsgrupper för inre hälsa. Tolv livssteg för alla ”normalstörda” människor som känner att olika problem – stora som små – har gjort att vi har gått vilse i tillvaron och hamnat i obalans på olika sätt. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, destruktiva beteenden som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför existentiella frågor. Du kan gå Livsstegen hur många gånger som helst, vi blir aldrig färdiga och problemfria! Men vi behöver sätta ord på våra liv och göra det tillsammans med andra. Livsstegen erbjuder grundkurser i hela Norden samt ledar-  och handledarkurser för den som har gått grundkursen.

LIVSSTEGEN – 12 steg till inre hälsa

Någon sa att livet är det som händer medan vi är på väg dit vi ska. Men vad händer om vi går vilse? När vi tappar fotfästet, orken, självförtroendet eller hoppet? Våra livsproblem kan vara stora och små, de kan handla om ett stukat självförtroende, att vara fast i ett destruktivt beteende eller känna maktlöshet inför livets stora frågor. Det som är gemensamt för de flesta av oss är stunderna då vi känner att omgivningen inte finns där och att det inte finns någon som förstår.

 

Det här är Livsstegens självhjälpgrupper
  • Livsstegen är ett självhjälpsgrupp i tolv steg för oss som önskar hitta tillbaka i livet.

  • En Livsstegengrupp har omkring tio deltagare och två ledare som möts 90 minuter en gång i veckan under tre månader. Då ”delar” vi kring boken Livsstegen – 12 steg till inre hälsa. Var och en i gruppen bearbetar också en specifik utmaning i sitt eget liv och delar en Livsberättelse.

  • Livsstegens självhjälpsgrupper är grunden i programmet. Grupperna finns i hela landet och på olika tider i veckan.

  • Innan du går Livsstegen ses vi på ett obligatoriskt introduktionsmöte.

 

Om Livsstegens teman

Kursen består bland annat av reflektion, lyssnande och delning (samt visst skrivande) utifrån 12 olika livsteman:

1. Maktlöshet – Jag har ett problem. Vad behöver jag hjälp med?
2. Tillit – Jag öppnar mig för en kraft starkare än min egen. Vem kan hjälpa mig?
3. Överlämnande – Jag tar emot den hjälp jag kan få. Vad kan jag ta emot?
4. Självrannsakan – Jag sätter ord på mitt liv. Vem är jag?
5. Bekännelse – Jag säger som det är. Vilken är min livsberättelse?
6. Vila – Jag tar det lugnt. Hur återhämtar jag mig?
7. Fullkomlighet – Jag ber om mod att vara den jag är. Vad behöver jag acceptera?
8. Försoning – Jag låter mina relationer läkas. Vad behöver bli helt igen?
9. Gottgörelse – Jag gör rätt för mig. Hur kan jag gottgöra?
10. Tacksamhet – Jag tar vara på mitt liv. Vad har jag att tacka för?
11. Bön – Jag lyssnar till mitt hjärta. Hur får jag vägledning?
12. Medkänsla – Jag har någonting att ge. Vad vill jag ge vidare?

Handbok

Livsstegens handbok Livsstegen – 12 steg till inre hälsa (Carlsson, Bonnier Fakta, 2017) finns att låna på bibliotek eller att köpa som bok, e-bok och ljudbok i bl.a. Kontempel och på webben, streamingtjänster och bokhandlar.

Livsstegen bok_3D_edited.png

Livsstegen

En Livsstegengrupp har i regel max tio deltagare och två ledare som möts 90 minuter en gång i veckan un­der tre månader. Via www.kontempel.se kan du även gå online, retreat och lära dig leda Livsstegen. 

Självhjälps-grupper

Livsstegens ledarledda självhjälpsgrupper är grunden i verksamheten. Grupperna finns över hela landet (se karta nedan) och även online och i retreatform via www.kontempel.se. Efter att du har gått Livsstegen kan du utbilda dig till ledare.

Introduktions-möte

Innan du går Livsstegen träffas vi för ett kort obligatoriskt introduktionsmöte. Därefter hjälps vi åt att avgöra om just Livsstegen är det du ska gå. (Är du t.ex. i ett allvarligt missbruk, akut sorg eller lider av svårare psykisk ohälsa så lämpar det sig inte att gå just nu).

"NÅGON SA ATT LIVET är det som händer medan vi är på väg dit vi ska. Men vad händer om vi går vilse? När vi tappar fotfästet, orken, självförtroendet eller hoppet?"

Ur boken Livsstegen; 12 steg till inre hälsa

av Olle och Fotiní Carlsson (Bonnier Fakta, 2017)

evgeni-evgeniev-454219-unsplash.jpg

Utvärdering
För deltagare i Livsstegen

Livsstegen karta

Var finns Livsstegen?

Kontempels retreatcenter i Stockholm håller i Livsstegens utbildningar och retreater. Se kartan över Livsstegens verksamhet i Norden.

suddiga Lights

Retreater och utbildningar

Självledarskapsgrupperna online och i hela Norden för olika målgrupper är grunden för Livsstegen som metod. Vid sidan om dessa finns även föreläsningspaket, retreatresor och utbildningar att själv starta och leda Livsstegens verksamheter.

bottom of page