top of page
evgeni-evgeniev-454219-unsplash.jpg
Livsstegen

TOLV STEG FÖR INRE HÄLSA

Läs mer

Livsstegen är ett rikstäckande program
för inre hälsa.

Livsstegens utbildningar har sin bas i ett självledarskaps- eller självhjälpsprogram för inre hälsa. Tolv steg för alla ”normalstörda” människor som känner att livsproblem – stora som små – har gjort att vi har gått vilse i tillvaron och hamnat i obalans på olika sätt. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, destruktiva beteenden som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför existentiella frågor. Livsstegen erbjuder grundkurser online och i hela Norden, ledarkurser och även profilerade kurser för t.ex. ungdomar, chefer och arbetssökande.

Livsstegen

En Livsstegengrupp har max tio deltagare och två ledare som möts 90 minuter en gång i veckan un­der tre månader.

Självhjälps-grupper

Livsstegens självhjälpspsgrupper är grunden i programmet. Grupperna finns i hela landet och på olika tider i veckan.

Introduktions-möte

Innan du går Livsstegen träffas vi för ett obligatoriskt introduktionssamtal.

Livsstegen karta

Var finns Livsstegen?

Kontempels retreatcenter i Stockholm håller i Livsstegens utbildningar och retreater. Se kartan över Livsstegens verksamhet i hela Norden.

suddiga Lights

Retreater och utbildningar

Självledarskapsgrupperna online och i hela Norden för olika målgrupper är grunden för Livsstegen som metod. Vid sidan om dessa finns även föreläsningspaket, retreatresor och utbildningar att själv starta och leda Livsstegens verksamheter.

Handbok

Livsstegens handbok Livsstegen – 12 steg till inre hälsa (Carlsson, Bonnier Fakta, 2017) finns att låna på bibliotek eller att köpa som bok, e-bok och ljudbok i bl.a. Kontempel och på webben, streamingtjänster och bokhandlar.

Livsstegen bok_3D_edited.png
"NÅGON SA ATT LIVET är det som händer medan vi är på väg dit vi ska. Men vad händer om vi går vilse? När vi tappar fotfästet, orken, självförtroendet eller hoppet?"

Ur boken Livsstegen; 12 steg till inre hälsa

av Olle och Fotiní Carlsson (Bonnier Fakta, 2017)

evgeni-evgeniev-454219-unsplash.jpg

Utvärdering
För deltagare i Livsstegens center

bottom of page