top of page
evgeni-evgeniev-454219-unsplash.jpg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Tack för att du prenumererar!

LIVSSTEGEN – 12 STEG TILL INRE HÄLSA
 

Livsstegen är ett ledarlett självhjälpsprogram för alla oss som känner att livsproblem, stora som små, har gjort att vi hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på många olika saker, t. ex. vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, destruktivt förhållande eller maktlöshet inför livets stora frågor. Livsstegen vänder sig till alla oss ”normalstörda” människor oavsett livsproblematik och har inget med kemiskt beroende att göra. Livsstegen finns även för ungdomar och unga vuxna.

Livsstegen
Livsstegen karta

Var kan jag gå Livsstegen?

Livsstegen är ett rikstäckande program för inre hälsa som riktar sig till unga och vuxna. Livsstegen har sin bas i Ideella Föreningen Kontempel i Stockholm men startar upp grupper, ledarutbildningar och handleder ledare i hela Norden.

Livsstegens handbok

Livsstegen – 12 steg till inre hälsa (Olle och FotiniCarlsson, Bonnier Fakta, 2017) finns att låna på bibliotek eller att köpa som bok, e-bok och ljudbok i bl.a. Kontempel och på webben, streamingtjänster och bokhandlar.

Livsstegen bok_3D_edited.png
Läs mer

Livsstegen är en rikstäckande utbildningför existentiell hälsa.

Verksamheten består främst av ledarledda självhjälpsgrupper. Alla ledare är utbildade via Livsstegen. För att bli ledare behöver man själv ha gått Livsstegen någonstans i landet och en av Livsstegens ledarkurser.

 

Inom ramen för Livsstegen hålls också intensivkurser s.k. "retreats"  samt ungdomsverksamhet och existentiella samlingar i kyrkor, på folkhögskolor och andra sammanhang över hela Norden.

 

Varmt välkommen till Livsstegen!

Livsstegens grupper & kurser

  • Livsstegen är en ledarledd självhjälpsgrupp i tolv steg för unga eller vuxna

  • En Livsstegsgrupp har i regel minst 4 och max 10 deltagare samt två ledare som möts i 90 minuter en gång i veckan under cirka tre månader. 

  • I gruppen samtalar vi utifrån några förhållningsregler kring varje steg

  • Var och en bearbetar också en specifik utmaning i det egna livet

  • Under processen skriver vi även ner och och läser vår Livsberättelse.

  • Självhjälpsgrupperna är grunden för verksamheten och finns på många platser olika tider i veckan.

  • Innan du går Livsstegens grupper är det obligatoriskt att närvara på ett introduktionsmöte/samtal.

  • Du kan gå Livsstegen hur många gånger du vill, vi blir aldrig färdiga med livet...

  • Livsstegen erbjuder även ledarkurser för den som gått grundkursen och själv vill leda grupp.

 

Livsstegens 12 teman för inre hälsa

1. Maktlöshet – Jag har ett problem. Vad behöver jag hjälp med?
2. Tillit – Jag öppnar mig för en kraft starkare än min egen. Vem kan hjälpa mig?

3. Överlämnande – Jag tar emot den hjälp jag kan få. Vad kan jag ta emot?
4. Självrannsakan – Jag sätter ord på mitt liv. Vem är jag?

5. Bekännelse – Jag säger som det är. Vilken är min livsberättelse?
6. Vila – Jag tar det lugnt. Hur återhämtar jag mig?
7. Fullkomlighet – Jag ber om mod att vara den jag är. Vad behöver jag acceptera?
8. Försoning – Jag låter mina relationer läkas. Vad behöver bli helt igen?
9. Gottgörelse – Jag gör rätt för mig. Hur kan jag gottgöra?
10. Tacksamhet – Jag tar vara på mitt liv. Vad har jag att tacka för?
11. Bön – Jag lyssnar till mitt hjärta. Hur får jag vägledning?
12. Medkänsla – Jag har någonting att ge. Vad vill jag ge vidare?

Livsstegen

En Livsstegengrupp har i regel max tio deltagare och två ledare som möts 90 minuter en gång i veckan un­der tre månader. Via www.kontempel.se kan du även gå online, retreat och lära dig leda Livsstegen. 

Självhjälps-grupper

Livsstegens ledarledda självhjälpsgrupper är grunden i verksamheten. Grupperna finns över hela landet (se karta nedan) och även online och i retreatform via www.kontempel.se. Efter att du har gått Livsstegen kan du utbilda dig till ledare.

Introduktions-möte

Innan du går Livsstegen träffas vi för ett kort obligatoriskt introduktionsmöte. Därefter hjälps vi åt att avgöra om just Livsstegen är det du ska gå. (Är du t.ex. i ett allvarligt missbruk, akut sorg eller lider av svårare psykisk ohälsa så lämpar det sig inte att gå just nu).

"NÅGON SA ATT LIVET är det som händer medan vi är på väg dit vi ska. Men vad händer om vi går vilse? När vi tappar fotfästet, orken, självförtroendet eller hoppet?"

Ur boken Livsstegen; 12 steg till inre hälsa

evgeni-evgeniev-454219-unsplash.jpg

Utvärdering
För deltagare i Livsstegen

bottom of page