top of page

För att leda Livsstegen behöver du själv gå grundkursen och ledarkursen.

Del 1: Grundkurs

Livsstegen

12 x 90 min (veckokurs) el ca 2-5 heldagar i retreatform

Grundkursen finns online via Livsstegen.se. Fysiska kurser finns på många platser i landet, se t.ex. Livsstegens Nordenkarta. Grundkursen hålls också i retreatform i Stockholm Kontempel. Vi kan även kommer till er och hålla kursen. Kontakta info@livsstegen.se för mer information.

Del 2: Ledarkurs

Livsstegen Ledare

ca 1-3 heldagar

 

Ledarkursen finns online via Livsstegen.se och fysiska kurser finns på många olika platser i landet, se t.ex. Livsstegens Nordenkarta. Ledarkursen hålls också i intensivform i Stockholm Kontempel. Vi kan även kommer till er, kontakta info@livsstegen.se för mer information.

Vi kommer gärna till er och utbildar! Kontakta info@livsstegen.se för att beställa hem kurs.

Ledarregister

Du som är utbildad ledare i Livsstegen behöver registrera dig för att få tillgång till ledarnätverket, kommunikationsmaterial, ledarmaterial e.t.c.

alex-stuart-414002-unsplash.jpg
Logga in eller registrera ditt ledarskap nedan för att få inbjudan till information, material och kommande träffar för Livsstegens Ledare.
evgeni-evgeniev-454219-unsplash.jpg

TOLV STEG FÖR OSS SOM VILL HITTA EN NY VÄG

bottom of page